Kladenie zámkovej dlažby – spoľahlivo, presne, rýchlo

Kladenie zámkovej dlažby je potrebné vykonávať až po ukončení všetkých stavebných prác na dome, po odstránení všetkého nepotrebného inventáru a stavebného materiálu z okolia stavby a po dokonalom vyrovnaní pozemku. Kladenie zamkovej dlazby by mali vykonávať kvalifikovaní pracovníci, ktorí majú dostatok skúseností a vedomostí o tejto práci. Možno si poviete – veď je to jednoduché, návod je na internete. Áno návod na internete nájdete ale určite nie skúsenosti, dobré rady. Odborníci vedia odporučiť, kde by mala byť dlažba položená a ako správne vykopať a urobiť lôžko podľa zaťaženia. Dlažba sa ukladá na rovné miesta, neodporúča sa na mieste v blízkosti stromov s vysokou koreňovou sústavou. Po čase by sa mohlo stať, že korene dlažbu zodvihnú a nebude rovná. Naopak, ak by ste ju uložili na miesto, kde je príliš vlhko, mohla by sa prepadávať.

Možnosti kladenia zámkovej dlažby

Profesionálne kladenie zamkovej dlazby
Podklad na pri kladení zámkovej dlažby mimoriadne dôležitý

Vo všeobecnosti platí tzv. zlaté pravidlo: dlažba je len taká dobrá, ako dobre je položené dlažobné lôžko. To znamená, že je v prvom rade dôležité urobiť lôžko podľa druhu zaťaženia dlažby. V inej hĺbke bude lôžko, kde bude pochôdzny chodník a iné bude na mieste, kde bude stále pre osobné vozidlo. Taktiež aj násyp štrku s rôznymi frakciami bude v inom pomere. Kladenie zámkovej dlažby je možné vykonať aj v bezprostrednej vzdialenosti od domu, teda chodník bude slúžiť aj ako dažďový chodník. To znamená, že bude vhodným spôsobom odvádzať vodu z bezprostrednej blízkosti obvodových múrov domu. V tomto prípade je potrebné dodržať určitý percentuálny sklon už vykopanej časti. V minulosti sa tieto dažďové chodníky riešili  vyliatím betónu do okolia domu. Časom sa však prišlo na to, že stavba postupne no neustále sadá a tým sa betónové chodníky oddeľovali od stavby a praskali. Časom sa medzi betón a stavbu zasiali rôzne trávy, ktoré tiež neprispievali k zveľaďovaniu stavby. Práve naopak. Súčasný trh ponúka naozaj rôznorodý sortiment zámkovej dlažby. Je široká možnosť výberu čo sa týka tvarov, farieb, veľkostí a podobne.  Takýmto spôsobom získate jednofarebnú alebo zaujímavú mozaikovú dlažbu. Pre získanie väčšieho množstva informácií navštívte nasledujúcu adresu : https://www.polozime.sk/.