Servis plynového kotla predĺži jeho životnosť

V súčasnosti väčšinu fixných a nevyhnutných výdavkov vynaložených na bývanie tvoria výdavky na zabezpečenie tepelnej pohody v domácnosti. Keďže máme na Slovensku takmer osem mesiacov teploty, ktoré si vyžadujú intenzívne, alebo aspoň občasné dokurovanie v priestoroch našich domov a bytov sme nútení túto otázku riešiť. Pri výbere zdrojov tepla máte viacero možností, medzi najčastejšie patrí plynový kotol, kúrenie pevným palivom či pomocou elektriny, tepelného čerpadla alebo fotovoltanických článkov. Ak ste sa rozhodli pre tú najpoužívanejšiu, nezabúdajte, že okrem kúpy je dôležité zabezpečiť aj servis plynoveho kotla.

Vykurujte svoj dom ekologicky aj ekonomicky

Je servis plynoveho kotla povinný?
Jednoduché riešenie servisu plynového kotla

Kúrenie pomocou plynového kotla je asi najideálnejšou voľbou a kompromisom medzi cenou, obsluhou a dopadom na životné prostredie. Pri kúpe si môžete zvoliť rôzne typy plynového kotla, no najčastejším a najefektívnejším je kondenzačný plynový kotol, vďaka ktorému dochádza k využitiu tepla aj zo spalín. Teda ide o riešenie, ktoré je naozaj nielen ekologické, ale aj ekonomické. Okrem samotnej kúpy je dôležitý aj servis plynového kotla, ktorý by vám mala zaručiť firma, od ktorej ste kotol zakúpili. No v prípade, že to nie je možné, mali by ste sa poobzerať po autorizovanej firme, ktorá ponúka periodické prehliadky, ako aj záručné a pozáručné opravy kotlov. Servis plynového kotla je podľa mnohých užívateľov úplne zbytočný. No opak je pravdou, pretože práve počas servisnej prehliadky môže dôjsť k odhaleniu začínajúcich chýb, ktoré ak sa na začiatku nepodchytia, tak môžu prerásť do väčších problémov a ich oprava môže stáť v konečnom dôsledku oveľa viac peňazí. V rámci servisu plynového kotla vám autorizovaný montážny pracovník skontroluje vaše zariadenie a posúdi jeho stav vzhľadom na vek a intenzitu používania. V prípade, že prenecháte servis plynového kotla do rúk profesionálnych pracovníkov, máte záruku, že budú pri jeho potrebnej údržbe či oprave použité odborné postupy a náhradné diely od konkrétneho výrobcu plynového kotla. Nezabúdajte na to, že pravidelná kontrola plynového kotla predlžuje jeho životnosť a zabezpečuje správnu funkcionalitu.

Kompletné servisné služby

Ak ste vlastníkom plynového kotla, určite vám odporúčame, aby ste nezanedbali jeho pravidelné prehliadky. Servis plynového kotla, ktorý je zrealizovaný prostredníctvom kvalifikovaného servisného technika vám dá záruku, že sa najbližšie obdobie nemusíte obávať neočakávaných výpadkov v kúrení alebo ohreve teplej vody, čo oceníte najmä v zimnom období. Ak hľadáte šikovného technika navštívte internetovú stránku https://www.teplydomov.sk/.