Vonkajšie schody do domu ako reprezentačný vstup

Vonkajšie schody sú stavebným prvkom, ktorý rovnako ako iné stavebné prvky dotvoria charakter a celkový vzhľad budovy. Obzvlášť, ak sú dominantné. Vonkajšie schody do domu môžu mať rôzny vzhľad, veľkosť, môžu byť riešené z rôznych materiálov. Pri výbere schodov by ste mali v prvom rade dbať na ich funkčnosť, jednoduchú údržbu a samozrejme aj celkový vzhľad. Vzhľadom k tomu, že vonkajšie schody väčšinou nie sú chránené pred poveternostnými podmienkami, je skutočne mimoriadne dôležitá bezpečnosť. Mali by byť zhotovené z protišmykových materiálov, prípadne zabezpečený sklon schodiskových nášľapov takým spôsobom, aby po nich dažďová voda alebo roztopená voda zo snehu ľahko stiekla.

Materiály používané na výrobu schodov do domu

Moderné vonkajšie schody do domu
Stavba vonkajších schodov do domu

Vonkajšie schody do domu môžu byť vyrobené z rôznych materiálov: z dreva, betónu, segmentové, zo zámkovej dlažby, kamenné a podobne. Niekto preferuje prírodné materiály a aj v tomto prípade dáva prednosť drevu. Drevo je materiál, ktorý je potrebné pravidelne brúsiť a lakovať, lebo vplyvom počasia sa postupne opotrebováva. Drevené schody sa však dajú riešiť aj z podvalov, ktoré sú už impregnované proti vplyvom počasia. Treba však rátať s tým, že určitú dobu bude olej z nich pravdepodobne znečisťovať okolie. Betónové schody sú asi najpoužívanejším materiálom. Práve z betónu je možné riešiť skutočne rôzne variácie, dajú sa vyrobiť schody, ktoré budú protišmykové, v rôznej výške, šírke alebo aj atypické. Aj finálna úprava môže byť variabilná. Betón stačí vybrúsiť, prípadne naň položiť keramickú dlažbu či skalky. Segmentové schody sú často používané pri priemyselných budovách. Sú ľahko skladateľné a prakticky bez údržby. Schody zo zámkovej dlažby sa spravidla využívajú len pri niekoľkých schodíkoch. Ak potrebujete riešiť vysoké schody, bol by s ich realizáciou problém. Schody z kameňa sú finančne mimoriadne náročné. Používajú sa pred historickými budovami, dobre sa udržiavajú a sú prakticky skutočne dlhodobou investíciou. Návrh schodov ako aj výber materiálu je výlučne na majiteľovi nehnuteľnosti. Odborná firma vám ich po predložení návrhu urobí podľa vašich predstáv. Ak hľadáte firmu, ktorá skutočne splní vaše predstavy o krásnych a kvalitných schodoch do domu, navštívte nasledujúcu internetovú stránku: https://www.schody-zabradlie.sk/.