Geodet Bratislava – kedy využiť pri stavbe jeho služby?

Na ceste za novým vysnívaným domovom, budete okrem iných profesionálov potrebovať aj služby geodata. Dokonca by ste sa na neho mali obrátiť ešte skôr, ako začnete so samotnou stavbou. Okrem projektanta, ktorý vám vytvorí projekt novej záhradnej chaty či rodinného domu, potrebujete aby ruku k dielu priložil aj geodet Bratislava. Jeho úlohou je vytvoriť vám profesionálny geometrický plán. Jeho služby sú však oveľa širšie – okrem geometricého plánu, vám pomôže so všetkými geodetickými a topografickými prácami, akými sú vytyčovacie a meracie práce pri meraní stavieb a objektov. Vďaka Nemu budete mať presne vytýčení stavebný pozemok, jeho hranice aj presnú polohu a osadenie domu na stavebnom pozemku.

Geodet Bratislava – pomoc na ceste k hypotéke?

Odborný geodet Bratislava
Cena za služby geodeta v Bratislave

Ak si na financovanie nového rodinného domu či chaty potrebujete vziať hypotéku alebo úver, určite budete potrebovať pomoc geodeta Bratislava. Aké sú hlavné úlohy geodeta Bratislava pri stavbe nehnuteľnosti? Napríklad ak potrebujete získať úver alebo hypotéku na rozostavanú stavbu, potrebujete geometrický plán. Zameranie rozostavanej stavby je jedna z najbežnejších činností geodeta Bratislava. Aký je ďalší postup? Geometrický plán sa zapíše na katastri a vy tak budete mať rozostavanú stavbu zapísanú už aj na liste vlastníctva. Výhodou je, že ak sa nebude k domu už nič pristavovať a nezmenia sa hranice nehnuteľnosti, môžete tento geometrický plán využiť aj pre účely kolaudácie. Ak ste geometrický plán rozostavanej stavby nerobili ani nezapisovali na katastri, potom vám geodet BRatislava vytvorí geometrický plán na zameranie stavby, ktorý je podkladom ku kolaudácií.

Geodet Bratislava  na stavbe

Aby sa majstri murári mohli pustiť do svojej práce, potrebujú vedieť presné osadenie novej nehnuteľnosti na pozemku, najmä v prípade, ak stavebný pozemok nie je rovinatý. Na základe situácie osadenie stavby vám geodet vytýči nehnuteľnosť priamo v teréne, pričom poloha domu sa vytyčuje roxormi alebo kolíkmi. Ak sa na pozemku nachádza iný objekt, apríklad chatka, strom a podobne a ich polohu treba určiť presne, budete potrebovať aj polohopisný plán. Aj s tým si skúsený geodet Bratislava hravo poradí. AK hľadáte skúseného a zodpovedného geodeta Bratislava, nájdete ho na webovej stránke https://www.dobra-stavba.sk/.