Nie každý vníma zmeny pozitívne. Niektoré zmeny prebehnú bez stresov, iné zmeny sú veľmi stresové. Práve sťahovanie je jedna z činností, ktorá mnohým naháňa strach, stres a zvyšuje sa nervozita. Hoci niektorí považujú sťahovanie za činnosť, ktorá už nejako dopadne a trvajú na tom, že...